Tìm kiếm nhiều:
Sắp xếp theo:
Xem tất cả
% Giảm sốc

Tủ nấu cơm Việt Nam 4 khay dùng điện (16kg/mẻ)

9.500.000 

11.875.000 -20%

% Giảm sốc

Tủ nấu cơm Việt Nam 6 khay dùng điện (24kg/mẻ)

10.500.000 

13.650.000 -23%

% Giảm sốc

Tủ nấu cơm Việt Nam 8 khay dùng điện (32kg/mẻ)

11.500.000 

14.950.000 -23%

% Giảm sốc

Tủ nấu cơm Việt Nam 10 khay dùng điện (40kg/mẻ)

12.800.000 

16.640.000 -23%

% Giảm sốc

Tủ nấu cơm Việt Nam 12 khay dùng điện (48kg/mẻ)

13.800.000 

17.940.000 -23%

% Giảm sốc

Tủ nấu cơm Việt Nam 24 khay dùng điện (96kg/mẻ)

24.500.000 

31.850.000 -23%

% Giảm sốc

Tủ nấu cơm Việt Nam 6 khay dùng gas (24kg gạo/mẻ)

12.500.000 

16.666.000 -25%

% Giảm sốc

Tủ nấu cơm Việt Nam 8 khay dùng gas (32kg gạo/mẻ)

13.500.000 

18.000.000 -25%

% Giảm sốc

Tủ nấu cơm Việt Nam 10 khay dùng gas (40kg gạo/mẻ)

14.800.000 

19.733.000 -25%

% Giảm sốc

Tủ nấu cơm Việt Nam 12 khay dùng gas (48kg gạo/mẻ)

15.800.000 

16.300.000 -3%

% Giảm sốc

Tủ nấu cơm Việt Nam 24 khay dùng gas (96kg gạo/mẻ)

28.500.000 

29.400.000 -3%

% Giảm sốc

Tủ nấu cơm Việt Nam 6 khay dùng điện & gas (24kg gạo/mẻ)

13.500.000 

13.800.000 -2%

Xem tất cả
% Giảm sốc

Lu quay gà vịt inox phi 80cm dùng than

4.800.000 

6.000.000 -20%

% Giảm sốc

Lu quay gà vịt inox phi 90cm dùng than

5.300.000 

6.600.000 -20%

% Giảm sốc

Lu quay gà vịt inox phi 80cm (có ô kính nhỏ)

5.100.000 

6.400.000 -20%

% Giảm sốc

Lu quay gà vịt inox phi 90cm (có ô kính nhỏ)

5.600.000 

7.000.000 -20%

% Giảm sốc

Lu quay gà vịt inox phi 80cm (có kính)

5.800.000 

7.250.000 -20%

% Giảm sốc

Lu quay gà vịt inox phi 90cm (có kính)

6.300.000 

7.900.000 -20%

% Giảm sốc

Lu quay gà vịt inox phi 80cm (chân cong)

6.800.000 

8.500.000 -20%

% Giảm sốc

Lu quay gà vịt inox phi 90cm (chân cong)

7.500.000 

9.400.000 -20%

% Giảm sốc

Lò quay gà vịt 680

10.500.000 

13.100.000 -20%

% Giảm sốc

Lò quay gà vịt 850 2 cánh (dạng xoay)

13.500.000 

16.900.000 -20%

Tư vấn chọn mua

Giỏ hàng
Mã bảo mật: